به گل نشسته ایم 
اراده آمدن هست، توانش نیست 
دستمان را بگیر ... 

.::[ یا رفیق من لا رفیق له ]::.

به گل نشسته