یا رفیق من لا رفیق له

لوگو آگهی نامه نگار (1390) مهدی جعفری

لوگو-1 (نگار)

پ ن: گاهی اتفاقاتی می افته که آدم رو به بقیه بدبین می کنه، بعد از این کار یکم سخت گیر تر از قبل شدم نسبت به سفارش دهنده هام.