معتقدم زندگی هنره 
من بی هنر بیشتر مردگی کردم تا زندگی 

(نمای داخل بلندترین بادگیر جهان - باغ دولت آباد - یزد) 

هنر زندگی

پ ن : آقای قاسم زاده هنرمند خوب کشورمون نمای بیرون این بادگیر رو به صورت سه بعدی ساختن اگه مایلید بیرونشم ببینید .
http://negarkhaneh.ir/~AVGHH/PicDetail-244481/