یا رفیق

واقعی ترین منجی

اَلسَّلامُ عَلیکَ یا وَعدَ الله الَّـــــذی ضَمِنَه.

ســـــلام بر تـــــو اى وعـــــده خدا کـــــه تضمینش کـــــرده.

اثر مشترک من و خانم آقابابائیان در مجموعه به انتظار برخیزیم به سفارش فرهنگسرای انتظار مشهد

دیدار عش نهان

امام سجاد (ع ) می فرماید : منتظـــــران ظهور او بهتـــــرین اهل همـــــه دوران ها هستند زیـــــرا خدای تبارک و تعـــــالی آن چنـــــان عقل و فـــــهم و شنـــــاختی به آن ها عنـــــایت کـــــرده که غیبت نزد آنـــــان، هم چـــــون دیدن بـــــاشد. 
( بحارالانوار ج 52 ص 122 ) 

اثر مشترک من و خانم آقابابائیان در مجموعه به انتظار برخیزیم به سفارش فرهنگسرای انتظار مشهد

پ ن :  نیمه شعبان مبارک