یا رفیق

دوست داشتم امروز چند سال پیش بود

یعنی چند سال پیش الان بود، یا حداقل فردا پسفردا بود.

نمیشه؟! 

غوغا

پ ن : تقدیم شده به یک دوست عزیز :)