یا رفیق

دل انسان که میگیرد

گریه می چسبد

سبکد می کند

و دل باز می شود

......................

گریه عطا کن

یا طبیب من لا طبیب له

تنها

پ ن : مدتها پیش تقدیم شد به دوستی عزیز

برای دیدن مجموعه بزم خط به لینک زیر رجوع کنید

بزم خط