یا رفیق

کارگاه پوستر ایران جوان با موضوع افزایش جمعیت در بهمن ماه سال 1392 از طرف نهضت مردمی پوسترهای انقلاب و به میزبانی فرهنگسرای سرچشمه با حضور اساتید محترم، نیرومند،زائری،دوست محمدی و نجابتی برگزار شد.

تصاویر پایین آثار بنده حقیر در این کارگاه و نمایشگاهه.

ایران جوان 1

ایران جوان 2

لینک خبر کارگاه ایران جوان

لینک گزارش تصویری رونمایی از کتاب و نمایشگاه ایران جوان

لینک اکران شهری پوستر های ایران جوان